White Leather Sofa

Base price with tax
Salesprice with discount
Rental price: $252.00
Discount
Tax amount
033
Lounge Snapshot (1)
White Ottoman, Chrome Wood Tables Snapshot8
Description

- White Leather Sofa, 71" Long, 22" Seat Depth