Dublin White Napkin

Base price with tax
Salesprice with discount
Rental price: $1.50
Discount
Tax amount
Dublin White
Product Name Rental Price Quantity Total price
Dublin White
Dublin White 90" Round
$18.00
$0.00
Dublin White 108" Round
$23.00
$0.00
Dublin White 132" Round
$35.00
$0.00
Dublin White 90x156" Conference
$37.00
$0.00
Dublin White Napkin
$1.50
$0.00